PROJET YAZILIM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Kullanım Koşulları bildirimi

Devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki Kullanım Koşulları’na zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmenizi, değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz.

1.GİRİŞ

1.1. www.projetgrup.com ve www.odootr.com : Projet Yazılım ve Danışmanlık A.Ş.’ne (“Projet”) ait kurumsal bilgilerin sunulduğu bir web sitesidir (“Site”). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Siteye girmeniz Projet ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara bağlıdır.

2.Genel Kullanım Koşulları

2.1. Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu Site ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.


2.2. Bu Site’ye girmeniz, Site’yi kullanmanız kullanım politikasını, koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.


2.3. Burada yazılı kullanım koşulları, hüküm ve şartlar tüm kullanıcılar için geçerlidir. Eğer bir kuruluş, şirket ya da başka bir tüzel kişilik adına Site' yi kullanıyorsanız, söz konusu kurum adına hareket etme yetkiniz olduğunu ve işbu kullanım koşullarında belirtilen hüküm ve şartların söz konusu kurum için de bağlayıcı olacağını beyan etmiş sayılırsınız. Böyle bir yetkiniz yok ise Site'yi kullanmayınız.


2.4. Kullanım koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, Site'yi kullanmayınız. Bununla birlikte, Üye olmanız ya da açık kabul beyanınız gerektiği durumda “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız, "kabul beyanınızın" geçerliliği için aranan yaşta değilseniz (18 yaşını doldurmuş olmak) ya da kısıtlılığınız söz konusu ise "kabul beyanınızın" hukuken bir geçerliliği olmayacağından Site'yi kullanmayınız.


2.5. Sitede yer alan; logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin (“Site İçeriği”) bir kısmı doğrudan Projet tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.

3.Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik

3.1. Projet tarafından kullanıcılara (Kullanıcı tabiri, üyelik dahil siteye giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır.) mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için site devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.


3.2. Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan bilgilerde ve içerikte değişiklik meydana gelebilecektir.


3.3. Projet herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin kullanma koşullarında değişiklik yapma ya da yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler sitede sunulacak ve yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelir.

4.SİTENİN KÖTÜYE KULLANILMASI

4.1. Site’yi, ihlal edici, tehdit edici, yanlış, yanıltıcı, kışkırtıcı, hakaret içeren, gizliliği ihlal eden, müstehcen, iftira niteliğinde, pornografik, ayrımcı, yasa dışı veya suç teşkil edecek herhangi bir tavır oluşturan veya buna teşvik eden, herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal eden veya hukuki yükümlülük oluşturacak ya da yasaları başka türlü ihlal edecek herhangi bir malzeme göndermek ya da iletmek için kullanmanız yasaktır.

5.TELİF HAKKI KANUNU

5.1. Aksi belirtilmedikçe, sitede yer alan ticari logo, marka, isim alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları Projet’e aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar kullanıcılara bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez.


5.2. Projet başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymak kullanıcıların yükümlülüğündedir.

6.Sorumluluğun Sınırlandırılması, Garantinin ve Tazminatın Kabul Edilmemesi

6.1. Projet, bu Site’yi veya içeriğini kullanmanız veya ona veya içeriğine erişiminizden, onu veya içeriğini kullanamamanız, ona erişememenizden kaynaklanan veya onunla bağlantılı olan doğrudan, dolaylı veya herhangi bir şekilde oluşan diğer zararlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın; mala gelen zararlardan, kullanım kaybından, iş kaybından, ekonomik kayıptan, veri kaybından veya kar kaybından sorumlu tutulamaz.


6.2. Bu Site kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.


6.3. Projet, önceden haber vermeksizin site yayına kısmen veya tamamen son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.


6.4. Bu Site’nin Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz veya bu Site’ yi kullanmanız nedeniyle doğan tüm sorumluluk veya zarardan Projet’i ve iştiraklerini muaf tutmayı, korumayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

7.KİŞİSEL VERİLER

7.1. Kullanıcıların Site’ye sunduğu/kaydettiği veya Site tarafından bu Kullanım Koşulları’na uygun olarak otomatik olarak ya da çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileri, yürürlükteki hukuka tabi olacaktır. Bu bilgiler Siteye erişimin sağlanması, üye girişi, Site güvenliğinin temin edilmesi, kullanıcı alışkanlık, beğeni ve tercihlerinin analizi, istatistik oluşturulması, iletişim, pazarlama, duyuru yapılması gibi amaçlar veya Üye’nin açık rızasının alındığı sair amaçlarla, mevzuata ve Kişisel Veri Politikası’na uygun olarak kullanılabilir, işlenebilir, saklanabilir, yurt içindeki veya dışındaki üçüncü şahıslarla bu amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir ve Projet’in faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama, bildirim ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilir. Projet bu kapsamda, site aktivite bilgilerinden, erişim araçları ve internet tarayıcı bilgilerinden de yararlanma hakkına sahiptir.


7.2. Kullanıcıların, Site üzerinden diğer üye ve/veya kullanıcıların kişisel verilerini toplaması, kaydetmesi, işlemesi veya Site veri tabanını kullanması, kopyalaması, çoğaltması yasaktır.


7.3. Kullanıcılar, Kişisel Veriler ve verilerinin işlenmesine ilişkin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Site’de yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması (Aydınlatma Metni) sayfasından ulaşabilirler.

8.UYGULANACAK HÜKÜMLER

Web Sitesi ve/veya Hizmetlerin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Web Sitesine Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Kullanıcılar da, Web Sitesi ve/veya Hizmetlerin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

9.YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

Web Sitesinin ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Projet Yazılım ve Danışmanlık A.Ş.
En fazla 4 ürünü karşılaştırabilirsiniz.